adab atau tata tertib masuk masjid

kadang kita tidak megetahui tat tertib masuk masjid,,, masuk masjid pun ada tata tertibnya sebagaimana kita masuk rumah orang lain,,, ketuk pintu dan mengucapkan salam gitu,,, tata ertib masuk masjid menurut islam yang saya ketahui adalah : mengucapkan salam kepada nabi MUHAMMAD,,,lalu setelah berada didalam masjid kita minta perlindungan ALLAH SWT daripada bisikan dan gangguan syaitan,,, kalau yang biasa saya amalkan adalah kalimah : audzubikallimatillahi attammati min syarrima kholaq(saya berlindung dengan kalimat allah yang maha sempurna dari semua keburukan) dan audzubikallimatillahi attammatimin kulli syaitonin wa hammatin wamin kulli aini lammatin(saya berlindung dengan kalimat allah yang maha sempurna dari kehadiran syaiton dan dari mata jahat) itu termasuk dari oarang arang yang memiliki ilmu jahat,,,. keluar dari masjid kita berdoa minta anugerah dan berkah dari ALLAH SWT........... by : ahmad f